PSYKOLOGPRAT

Psykologen kom hit ändå och pratade med mig. 
Kändes som ett bra samtal och jag fick förklara en del grejer för henne som hon lovade att anteckna i journalen.
Bland annat pratade vi om min diagnos, emotionell instabil personlighetsstörning,  och gick igenom de vanligaste symtomen. Jag har i princip inga sådana symtom, och har känt länge att det inte stämmer in på mig. Har tom blivit nekad behandling på ett ställe där de är specialister på den diagnosen för att deras överläkare inte tyckte jag verkade ha de problemen. 
Nu har jag ju äntligen blivit lovad en utredning och om den visar på det så får jag väl acceptera och leva med det. Men som det är nu känner jag mig felbehandlad pga detta. 
 
Helst vill jag inte ha någon diagnos alls, men deeet kan jag ju drömma om. 
Allmänt, Psyk | |
Upp