OROLIGA TANKAR

Har för tillfället massor av oroliga tankar, tankar som placerats in i min hjärna som jag är tvungen att tänka. 
Oerhört frustrerande och det finns inget att göra.
 
Lyssnar på musik och försöker få tiden att gå. Detta känns ohållbart.
Allmänt, Psyk | |
Upp