SÖMN

Sömnen lyser med sin frånvaro, gråten tränger sig på.
Vet inte hur jag ska hantera allt, det känns så övermäktigt. 
Allmänt | |
Upp